De volksgezondheid door de jaren heen

De volksgezondheid is een kreet die je wel bijna dagelijks voorbij hoort komen. In ons land is het met de gezondheidszorg in het algemeen goed geregeld, zeker ten opzichte van vele andere landen. In Nederland hebben een verzorgingsstaat dat wil zeggen dat de overheid zorgt voor welvaart en welzijn voor alle burgers in de samenleving. Met welvaart bedoelen we dat mensen voldoende inkomen krijgen om van te kunnen leven en met welzijn gaat het om de gezondheid van mensen. Wat nu zo gewoon is was in het verleden niet zo vanzelfsprekend. In de Middeleeuwen waren er nauwelijks voorzieningen met betrekking tot de gezondheid en ziek zijn betekende in veel gevallen hopen op herstel en anders zag het er slecht uit. Vanaf het midden van de 19de eeuw veranderde dat. Door uitvindingen en ontdekkingen (zoals narcose, medicijnen en röntgenapparaten) konden de artsen meer voor de zieken betekenen. En langzaam maar zeker zijn we beland in de situatie waarin we nu zitten met de goede en moderne voorzieningen.

Ziektes en de bescherming ervan

Epidemieën, pandemieën en andere vreselijke ziektes zijn er altijd al geweest. Tegenwoordig kunnen we met medicijnen en vaccinaties veel leed voorkomen. Vaccinaties kennen we vooral al van de inentingen bij jonge kinderen. Een voor beeld daarvan is de bmr vaccinatie waarbij je beschermt wordt tegen de bof, mazelen en rode hond. Kinderen krijgen deze vaccinatie als ze 14 maanden zijn en nog eens een herhaling op 9 jarige leeftijd. Op dit moment zijn de vaccinaties tegen het Covid 19 virus actueel. Door middel van het vaccineren van een zo groot mogelijk deel van de bevolking hopen we de pandemie onder controle te kunnen krijgen. Kinderen vanaf 12 jaar hebben nu de mogelijkheid om zich te laten vaccineren en zo bescherming te krijgen tegen het Corona Virus. Vaccineren blijft in ons land op vrijwillige basis dus een volledige vaccinatie van de gehele bevolking zal niet gaan lukken.

De toekomst van de gezondheidszorg

De gezondheidszorg staat momenteel onder enorme druk. Covid-19 heeft niet alleen directe gevolgen voor de gezondheidssector, maar ook voor de totale economie. De urgentie om te innoveren is hoog. De verwachting is dat kosten doorlopen en dat als we niets doen de arbeidsmarkt bezwijkt onder het benodigde personeel. Het personeel in de zorg staat nu al gedurende lange tijd onder te hoge druk. De verwachting is dat de zorg zoals we het jaren gewend waren onbetaalbaar gaat worden en er dus bezuinigd zal gaan worden met als gevolg dat de zorg er in kwaliteit er op achteruit zal gaan.