zorg

PTSS

Als personen een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed hebben verwerkt, ontstaat een psychische verwonding die stress veroorzaakt. Deze verwonding heet...